اطلاعات تماس

تماس مستقیم

+989120085112

ایمیل

info@Travelteb.com

نشانی

ایران، تهران؛ بزرگراه حقانی

پزشکان با تجربه

سلامتی شما مهمترین دارایی شماست. شما باید آن را فقط به بهترین متخصصان بسپارید.

درمان شخصی

انتخاب های درمانی کاملاً با اهداف شما از عوارض درمان با مداخله زودهنگام مطابقت دارد.

خدمات فوری

برنامه درمانی شما برای پیشرفت ثابت طراحی شده است و هر مرحله به سرعت اجرا می شود.

دفتر مرکزی

Tehran Haghani Highway
info@Travelteb.com
+989120085112

دفتر مشهد

Mashhad
Info@travelteb.com
+989120085112

ساعت کاری

Mon-Thu: 9:30 – 21:00
Fri: 6:00 – 21:00
Sat: 10:00 – 15:00

ساعت کاری

Mon-Thu: 9:30 – 21:00
Fri: 6:00 – 21:00
Sat: 10:00 – 15:00

ISPAS2
HTDC-logo2
IMH2
IMT1